E H B O - I N Z E T  B IJ  A C T I V I T E I T E N

 

Het is mogelijk om EHBO-ers te vragen ter begeleiding van activiteiten.

Afhankelijk van aard en omvang kunnen een of meerdere EHBO-ers aanwezig zijn.

De desbetreffende organisatie betaalt  10,- overheadkosten en per EHBO-er 25,- per dagdeel.

Naast de EHBO-uitrusting zal ook een AED aanwezig zijn.

EHBO-ers zijn vrij vanwege bijzondere betrokkenheid tot inzet zonder vergoeding.

Voor betaling wordt een declaratie gezonden door mw. J. de Jong - v.d. Veen.

Voor het maken van een afspraak - minimaal een maand voordat het evenement plaats vindt - kan contact worden opgenomen met mw. G. Struiving - Papa; e-mailadres: g.papa@live.nl

Op bovenvermeld e-mailadres kunnen EHBO-ers ook melden wanneer zij willen meedoen met de beschikbaarheidspool t.b.v. EHBO-inzet bij evenementen.


EHBO-home