J E U G D - E H B O

Al een aantal jaren verzorgt een grote groep enthousiaste vrijwilligers cursussen Jeugd-EHBO op scholen in de gemeente Franekeradeel. Dit onder het motto: men is nooit te jong om met EHBO te beginnen. De jeugd leert de meest elementaire levensreddende handelingen uit te voeren. De theorie wordt daarbij door de eigen leerkracht(en) gegeven aan de hand van het lesboek Jeugd-EHBO met werkboek. De praktijk wordt door vrijwilligers uit de vereniging verzorgd. Na  verloop van tijd wordt een examen afgelegd  onder toeziend oog van een deskundig examinator.

We zijn dit jaar begonnen met een nieuw Jeugd EHBO boek en de kinderen kregen een certificaat voor hun deelname. De Jeugd Ehbo lijkt nu iets meer op de EHBO voor volwassenen, alleen leren we hen niet te reanimeren maar ze weten wel hoe een AED er uit ziet en kunnen  hem zo nodig op halen voor een reanimatie.

GESLAAGDEN JEUGD-EHBO 2017

 
School Plaats Vrijwilliger Geslaagd
De Kabas Franeker  Rita Boorsma, Martha Nicolai, Sieta Wiersma 26
De Toermalijn Franeker Rita Boorsma, Martha Nicolai, Janny van Langen 22
StaetlânsskoalleRita Tzum Diana Roorda 15
 
Examinatoren   Klaasje van Dijk, Antje de Jonge, Cees Hofstra, Wiekie Kolthof en Jouke van Langen  
TOTAAL 63

 

Al met al zijn er 10 scholen geweest en zijn er 194 kinderen geslaagd. Een zeer goed resultaat en met hartelijke dank voor de enorme inzet van de betreffende vrijwilligers!!!

Sieta Wiersma coördinator Jeugd EHBO


EHBO-home