J E U G D - E H B O

Al een aantal jaren verzorgt een grote groep enthousiaste vrijwilligers cursussen Jeugd-EHBO op scholen in de gemeente Waadhoeke. Dit onder het motto: men is nooit te jong om met EHBO te beginnen. De jeugd leert de meest elementaire levensreddende handelingen uit te voeren. De theorie wordt daarbij door de eigen leerkracht(en) gegeven aan de hand van het lesboek Jeugd-EHBO met werkboek. De praktijk wordt door vrijwilligers uit de vereniging verzorgd. Kinderen leren niet te reanimeren maar ze weten wel hoe een AED er uit ziet en kunnen  hem zo nodig op halen voor een reanimatie. Na  verloop van tijd wordt een examen afgelegd  onder toeziend oog van een deskundig examinator.

 

GESLAAGDEN JEUGD-EHBO 2018

 
School Plaats Vrijwilliger Geslaagd
It Iepen Finster Achlum Janny van Langen 11
De Toermalijn Franeker Rita Boorsma, Sieta Wiersma 21
De Flambou Oosterbierum Wiekie Kolthof 16
De Korendrager Franeker Sieta Wiersma (Klaasje van Dijk 5x) 30
 
Examinatoren   Janette Barkhof, Rita Boorsma, Trienke Drost, Klaasje van Dijk, Antje de Jonge, Cees Hofstra, Wiekie Kolthof en Jouke van Langen  
TOTAAL 78

Sieta Wiersma co÷rdinator Jeugd EHBO


EHBO-home