PROTOCOL    A V G

 

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling FRANEKER E.O. verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement

In het privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KNV EHBO afdeling FRANEKER E.O. via de Digitale Leden Administratie (het ledenadministratiesysteem DLA van de KNV EHBO). Het privacystatement is terug te vinden op www.koninklijke-ehbo.nl.  

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Bankrekeningnummer

·         Diplomanummer

·         Competentie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Het afhandelen van uw betaling, voor lidmaatschap, voor cursussen, of verleende diensten

·         Om u te kunnen bellen of e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

·         Om u te informeren over wijzigingen van onze dienstenverleningen. Zoals nieuwe cursussen en data van herhalingslessen

·         Om diensten bij u te kunnen leveren

 

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via schriftelijke aanmelding bij het secretariaat. De gegevens worden in een beveiligde database op een PC en memorystick bewaard. De secretaris en overige bestuursleden hebben enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in de DLA en wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver van de afdeling verwijderd. Voor de DLA: zie het privacystatement op www.koninklijke-ehbo.nl.

 

Inschrijfformulieren voor cursus of workshops op papier of de website

De inschrijving verloopt via schriftelijke dan wel digitale aanmelding bij het secretariaat. De gegevens worden voor de duur van de activiteit in een beveiligde database op een PC en memorystick bewaard.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

Gebruik van andere systemen dan DLA en bovengenoemd

Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd op beveiligde PC en memorystick.

 

Bij iedere lesavond is er een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van deelnemers. In geval van nood kan de afdeling deelnemers zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor de instructie-functionaris welke die avond aanwezig is. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen bewaard door de secretaris om aan de eisen van Het Oranje Kruis voor verlenging van de diploma’s en certificaten te voldoen.

 

Omgang met beeldmateriaal (foto's, video) van leden

Wanneer wij foto’s en/of video’s maken van activiteiten ten behoeve van de promotie van onze afdeling en als herinnering wordt vooraf expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van betreffende leden. Toestemming is altijd in te trekken.

 

Gezondheidsformulieren en/of registratie van bijzondere persoonsgegevens

Gegevens die buiten de organisatie worden verwerkt (welke gegevens worden (extern) gedeeld)?

Persoonlijke informatie over een slachtoffer mag gedeeld worden met ambulanceverpleegkundigen. De AVG is pas van toepassing als de informatie wordt verwerkt. In de praktijk wordt deze informatie mondeling door gegeven. Wat het ambulancepersoneel met de informatie doen is hun zaak.

 

Wanneer tijdens evenementen gegevens worden bijgehouden door EHBO’ers geldt vertrouwelijkheid. De informatie mag niet met derden gedeeld worden. Het turven van bepaalde ongevallen is geen probleem, zolang het niet te herleiden is tot een specifiek persoon.

 

Communicatie over privacybeleid (hoe worden leden geïnformeerd?)

Het privacybeleid van KNV EHBO afdeling FRANEKER E.O. is terug te vinden via www.afdeling.nl en op te vragen via het secretariaat op info@ehbo-franeker.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via info@ehbo-franeker.nl. KNV EHBO afdeling FRANEKER E.O. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

·         Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

·         TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KNV EHBO afdeling FRANEKER E.O. bewaart uw persoonsgegevens zolang het lidmaatschap loopt  om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert KNV EHBO afdeling FRANEKER E.O. binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden dan wel per e-mail via info@ehbo-franeker.nl.


EHBO-home