EHBO-VERENIGING FRANEKER E.O.

 

De EHBO-vereniging Franeker e.o. telde 118 leden per 1 januari 2019

Reanimatie: groepsleden: 23

Deze afdeling is opgericht in 1939

Bestuur dhr. C. Hofstra, voorzitter
  dhr. K. Vrieswijk, secretaris, email rechtstreeks: k.vrieswijk@home.nl
  mw. J. de Jong-van der Veen, penningmeester
  mw. S. Wiersma-de Jong, coördinator Jeugd-EHBO
  mw. G. Struiving-Papa, materiaalbeheer
   
Docenten J. Barkhof-van Elst en T. Drost-Attema
Assistentes G. Barkhof-Miedema en S. Wiersma-de Jong
   
Jeugd-EHBO M.E.G. Boorsma, K.A. van Dijk-Panbakker, Janny van Langen,
  G. Barkhof-Miedema,  M. Nicolai, A. Roorda, S. Wiersma-de Jong en W. Kolthof-Zwart
   
   
Vertrouwenspersoon K. de Bruin-Frederiks

Klik voor nader contact op E-mailbericht!

EHBO-home